ПРОЕКТИ

Нашите услуги опфаќаат активности кои се во фокусот на работење изработка и (де)монтажа на:

• Челични конструкции

• Урбана опрема – клупи, корпи, канделабри, детски игралишта

• Кровови, настрешници, скали, капиии и огради

• Гаражи, клизечки и обични врати, ормари

• Сечење, роловање и виткање на лимови

• Производство на системи за наводнување “капка по капка”


ГАЛЕРИЈА НА НАШИТЕ ПРОЕКТИ

mk_MK
en_US mk_MK