Што изработуваме

Во прилог се наведени некои од активностите кои ги изведуваме:

  • Изработка и монтажа на челични конструкции
  • Производство на урбана опрема – клупи, корпи, канделабри, детски игралишта
  • Изработка, монтажа и демонтажа на кровови
  • Сечење, роловање и виткање на кровни и фасадни лимови, на бетонски, дрвени и разни подлоги
  • Изработка и монтажа на гаражи, ормари и клизечки или обични врати
  • Производство на настрешници, скали, огради и капии
  • Производство на системи за наводнување “капка по капка”
  • Монтажа на кровни и фасадни панели

На страната се прикажани дел од нашите реализирани проекти ширум земјава.