Системи за наводнување

Мал (за наводнување на површини до 10 декара)
Среден (за наводнување на површини до 20 декара)
Голем (за наводнување на површини од 20 – 50 декара)