• Конструкции/Constructions

  Конструкции/Constructions

 • Кровови/Roofs

  Кровови/Roofs

 • Игралишта/Playgrounds

  Игралишта/Playgrounds

 • Лимови/Metal sheets

  Лимови/Metal sheets

 • Хали/Halls

  Хали/Halls

 • Мостови/Bridges

  Мостови/Bridges

 • Клупи/Benches

  Клупи/Benches

За нас

“БОШАВА” дооел е машино – браварско претпријатие кое се занимава со проектирање и производство на челични конструкции и разни наменски метални продукти и структури. Основана е во 1989 година и за целиот овој период има традиција на квалитет во работењето која овозможува постепено усовршување и проширување на пазарот и производите.

Што изработуваме

Активности кои се во фокусот на работењете се изработката и (де)монтажа на:
 • Челични конструкции
 • Урбана опрема – клупи, корпи, канделабри, детски игралишта
 • Кровови, настрешници, скали, капиии и огради
 • Гаражи, клизечки и обични врати, ормари
 • Сечење, роловање и виткање на лимови
 • Производство на системи за наводнување “капка по капка”

Контакт

Емаил адреса: contact@boshava.mk
Телефон: +389 71 218 935 | +389 43 414 085
Работно време: Пон-Саб 07:00-15:00
Адреса: Западен Булевар, Кавадарци, Р. Македонија